ၾသစေၾတးလ် RMIT University မွ Mechanical Engineering Program ကုိ Singapore SIC တြင္သင္ယူႏုိင္

Go down

ၾသစေၾတးလ် RMIT University မွ Mechanical Engineering Program ကုိ Singapore SIC တြင္သင္ယူႏုိင္

Post  burmanone on Thu Mar 12, 2009 10:27 am

Singapore Institute of Commerce ( SIC) တြင္Mechanical Engineering Program ကုိ Diploma, Advanced Diploma အျပင္ RMITUniversity Australia ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ သင္ၾကားေသာ Mechanical Engineering,Bechelor Program မ်ားသို႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္: သိရပါသည္။SIC တြင္သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးေသာ Diploma, Advanced Diploma Program မ်ား၏သင္႐ုိးညႊန္းတန္းမ်ားမွာ (RMIT) Australia ၏ စီမံကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ေရးဆြဲထားေသာ Program တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ SIC တြင္သင္ၾကားေနေသာ Bechelor ofEngineering (Mechanical Engineering) Program ကုိ Singapore Engineeringႏွင့္ Australia Engineers အဖြဲ႕အစည္းတို႔မွ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံထားရပါသည္။ RMIT University , Australia မွေရးဆြဲေပးထားေသာ MechanicalEngineering Program သည္ လုပ္ငန္း အသားေပး program တစ္ခုျဖစ္ၿပီး Graduateမ်ားအတြက္ မ်ားျပားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ ရရွိရန္ျပင္ဆင္ေပးသည့္ program တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ Graduateေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Mechanics, Mechatronics, Materials, Structures,Energy ႏွင့္ နည္းပညာပုစၧာမ်ား၏ အေျဖအတြက္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ မႈမ်ား၏ အသံုးခ်အသိပညာကို သင္ယူတတ္ေျမာက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာင္းသား၊သူမ်ားသည္ material handling equipment, robots, air-conditioning system,compressors, turbines, engines, pumps, solar water heaters,refrigerators ကဲ့သို႔ေသာ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျမွင့္တင္ျခင္း၊ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာျခင္း၊ ပံုစံေရးဆြဲျခင္း စသည္တို႔ကုိလုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

Program ေရးဆြဲထားပံုမွာ Diploma ႏွင့္ AdvancedDiploma ကိုသင္ယူၿပီးေျမာက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ Bechelor ofEngineering (Mechanical Engineering) Program ၏ Year-3, year-4 သို႔တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ SIC တြင္ ၎ Program ကိုေလ့လာလိုက္စားမည့္ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အထူး အစီအစဥ္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ 3rd Year ႏွင့္ Finalyear ၏ ေနာက္ဆုံး Semester မ်ားတြင္ RMIT University, Australia သို႔Residential visit အျဖစ္သြားေရာက္၍ Lab Practical ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကိုစီစဥ္ေပးမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေက်ာင္းသား၊ သူမ်းသည္ SIC တြင္Mechanical Engineering Program ကို Degree အထိ တက္ေရာက္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ SIC မွခ်ီးျမွင့္သည့္ Diploma, Advanced Diplomaလက္မွတ္ႏွင့္ RMIT University , Australia မွ ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ေသာ Degreeeဘြဲ႕လက္မွတ္တို႔ကုိ ရရွိမည့္အျပင္ Employment Pass EligibilityCertificate (EPEC) ကိုပါ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း MSI မွထပ္မံသိရပါသည္။

၀င္ခြင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္အနည္းဆံုး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ (၁၀) တန္းေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ာသည္ (SIC)တြင္သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိေသာ Mechanical Engineering Program ၏ Diploma တန္းသို႔ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီး၎ Program ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေနေသာ Polytechnic ၏Diploma ေက်ာင္းသားမ်ား အေနျဖင့္လည္း Bechelor of Engineering (MechanicalEngineering) Program ၏ year-3, year-4 သို႔ ၀င္ခြင့္ ရရွိမွာ ျဖစ္ပါသည္။

SIC MAIN CAMPUS
Singapore Institute of Commerce
1192 Upper Serangoon Road
Singapore 524787
Email : joe.k@siccollege.edu.sg

or

SIC Tampines Branch
11 Lorong Lew Lian
Singapore 536493
Email : joe.k@siccollege.edu.sg
burmanone
burmanone

Number of posts : 164
Age : 109
Location : toronto Canada
Registration date : 2009-03-09

View user profile http://www.yeyintnge.blogspot.com

Back to top Go down

Re: ၾသစေၾတးလ် RMIT University မွ Mechanical Engineering Program ကုိ Singapore SIC တြင္သင္ယူႏုိင္

Post  soeaung on Wed Mar 25, 2009 9:17 pm

ဒီေန႔ ရန္ကုန္က ထရိတ္ဒါးဟိုတယ္မွာ NTU က short list ၀င္သူေတြကို အင္တာဗ်ဴးသြားပါေၾကာင္း။
soeaung
soeaung
Admin

Number of posts : 30
Registration date : 2009-03-07

View user profile

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum