က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Go down

က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ Empty က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပး စက္ရံု ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

Post  baganland on Wed Mar 25, 2009 6:59 pm

၂၀၀၉ခုႏွစ္ (၆၄)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ကုိ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆုိေသာအားျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)
လင္းေခးခရိုင္ မုိးနဲၿမိဳ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မုိင္ ၃၀ ခန္႔အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ က်ိဳင္းေတာင္း ေရတံခြန္အနီး
တြင္ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းမွေရကို သြယ္ယူ၍ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားထုတ္ယူရန္အတြက္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး

ဌာနေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဦးစီးဌာနကတာဝန္ယူတည္ေဆာက္ၿပီးစီးသြားသည့္က်ိဳင္းေတာင္း
ေရအား လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို မတ္ ၂၁ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲတြင္ အဆိုပါ ေရအားလွ်ပ္
စစ္ဓါတ္အားေပးစက္ရံု၌ က်င္းပခဲ့သည္။ က်ိိဳင္းေတာင္ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းသည္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား၅၄မဂၢါဝပ္
ထုတ္လုပ္ႏုိင္အားရွိသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အႀကီးစားေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီးငါးႏွစ္ခန္႔အခ်ိန္ယူတည္ေဆာက္
ခဲ့ရေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတည္ေဆာက္ၿပီးစီးေသာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ ေလာေလာ ဆယ္အခ်ိန္တြင္ ဤ
က်ိဳင္းေတာင္းစက္ရံုစီမံကိ္န္းသည္ အႀကီးဆံုးေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်ိဳင္းေတာင္း စက္ရံုမွ ထုတ္
လုပ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကို လြိဳင္လင္းခရို္င္ႏွင့္ လင္းေခးခရိုင္၌ရွိၾကေသာက်ိဳင္းေတာင္း၊လိြဳင္လင္၊နမ့္စန္၊
လင္းေခး၊ မိုးနဲ၊ မိုင္းပန္၊ ေမာက္မယ္၊ ပင္လံု၊ လဲခ်ားစသည့္ၿမိဳ႕မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴး ေပးလ်က္ရွိသည့္အတြက္ က်န္ၿမိဳ႕
မ်ားသည္အေမွာင္ခြင္းၿပီး အလင္းေဆာင္ေနၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆက္လက္၍ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလ်ပ္
စစ္စီမံကိန္းကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ ဤစီမံကိန္းၿပီး သြားသည့္အခါ လက္ရွိက်ိဳင္း
ေတာင္းေရအားလ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားေပးစက္ရံု၏ ဓါတ္အားထုတ္လုပ္မႈသည္ ပိုမို ေသခ်ာခုိင္မာလာမည္ျဖစ္သည့္အ
ျပင္ အထက္က်ိဳင္းေတာင္း စီမံကိန္းမွလည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား ထပ္မံ တိုးတက္ရရွိၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္
သာမက ႏုိင္ငံေတာ္၏ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကိုပါ ပိုမိုအေထာက္အကူျပဳ ျဖည့္ဆည္းေပးသြားႏုိင္မည္ျဖစ္
ေၾကာင္း၊က်ိဳင္းေတာင္းေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းကိုရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)လင္းေခးခရိုင္မိုးနဲၿမိဳ႕အေရွ႕ေျမာက္
ဘက္မိုင္ ၃၀ခန္႔အကြာ နမ့္တိန္ေခ်ာင္းေပၚရွိ က်ိဳင္းေတာင္းေရတံခြန္အနီးတြင္ အမွတ္(၁)လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားဝန္ႀကီး
ဌာန ေရအားလွ်ပ္စစ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဦးစီးဌာန တည္ေဆာက္ေရး(၇)က ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္

ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာ ၃၀ရက္တြင္ စက္ရံုကိုစတင္စမ္းသပ္ လည္ပတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ စက္ရံု၏စက္
သံုးလံုးမွ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၅၄မဂၢါဝပ္ ထုတ္လုပ္ေပးႏုိ္င္မည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကီလိုဝပ္နာရီ
သန္းေပါင္း ၃၇၇ .၆သန္းထုတ္လုပ္ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုမွထုတ္လုပ္သည့္လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားကိုအရွည္

မိုင္ ၁၁၄မိုင္ရွိသည့္ ၁၃၂ေကဗြြီဓါတ္အားလိုင္း သြယ္တန္း၍ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)လြိဳင္လင္ခရိုင္ႏွင့္လင္းေခး
ခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသုိ႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ားျဖန္႔ျဖဴးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မဟာဓါတ္အားလိုင္းမွတစ္ဆင့္အျခား
ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းမ်ားသိုလည္း လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားမ်ား ျဖန္႔ျဖဴးေပးမည္ျဖစ္သည္။ က်ိဳင္းေတာင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္
စက္ရံုစီမံကိန္းကို ႏုိ္င္ငံေတာ္က ေငြက်ပ္သန္း ေပါင္း ၁၅၂၈၅သန္းႏွင့္ ႏုိ္င္ငံျခားေငြ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၉.၅၆
သန္း အကုန္အက်ခံကာ တည္ေဆာက္ခဲ့ဲျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ ရက္ေန႔ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္း
သတင္းစာတြင္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

baganland

Number of posts : 41
Location : Singapore
Registration date : 2009-03-11

View user profile http://www.baganland.co.cc

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum